Dugnad

dugnad

Det blir ryddedugnad 14. mai klokken 1000, så får vi bygda fin til 17. mai og sommeren.

Det blir også vaske dugnad i kirka 1. onsdag i juni, dvs. onsdag 8. juni. Samt at det blir kirkegårds dugnad i buvika 4. juni.

Håper så mange som mulig har mulighet til og stille opp og hjelpe til på disse datoene.