Flytebrygger

Skrolsvik bygdelag har til sammen 3 flytebrygge konstruksjoner for faste båtplasser. Og en gjestebrygge for besøkende, den ligger midt i bygda (på styrbord bau når du kommer inn havna).

Gjestebrygge med plass til 6 båter

Gjestebrygge med plass til 6 båter

 

Indre flytebrygge for faste båtplasser. 20 plasser

Indre flytebrygge for faste båtplasser.
20 plasser

Midtre flytebrygge for faste båtplasser. 22 plasser

Midtre flytebrygge for faste båtplasser.
22 plasser