Kontakt OSS

Styret:

 • Leder: Eilif Inge Pedersen
  • Telefon: 915 49 571
  • E-post:
 • Kasserer/Styremedlem: Ingrid Pedersen
  • Telefon: 932 30 672
  • E-Post: ingspede(at)gmail(dot)com
 • Styremedlem: Mats-Erik Stokmo
  • Telefon: 414 35 007
  • E-post: stokmo(at)msn(dot)com
 • Styremedlem: Janne Pettersen
  • Telefon: 996 95 369
  • E-post:
 • Styremedlem: Tor Iver Benjaminsen
  • Telefon: 997 39 252
  • E-post: toriverb(at)hotmail(dot)com
 • Vara: Truls Nilsen
  • Telefon: 414 44 983
  • E-post: trls.nilsen(at)gmail(dot)com
 • Vara: Lise Rydningen
  • Telefon: 906 25 997
  • E-post:
 • Revisor: Bente Isaksen
  • Telefon: 971 87 751
 • Utleier: Torben Kern
  • Telefon: 948 22 083
  • E-Post:
 • Valgkomite:
  • Mari Mathiassen
  • Gunnar Torgersen