Om Senja

Senja er Norges nest største øy etter Hinnøya (Svalbard ikke medregnet) og ligger i Troms fylke. Øya har ett areal på 1 586,3 km2 og i underkant av 8 000 innbyggere, og omfatter komunene Berg, Torsken, Tranøy og deler av Lenvik. Befolkningstyngdepunktet er langd Gisundet på innsiden av øya. her ligger også det største tettstedet, Silsand. Det største fiskeværet er Gryllefjord i Torsken kommune, som sommerstid har fergeforbindelse med Andøya i Vesterålen.

Senja

69°18′00″N 17°40′00″Ø

Etymologi: Stedsnavnet Senja går sannsynlig tilbake til norrøne *Senja, men dets opphav er usikker. Språklig kan Senja henge sammen med norrøne sundri betydningen «sund», «ifra hverandre», «opprevet». Geografisk passer det godt da Senja er sterkt oppkløvd i fjorder og bukter. Senja er dokumentert i «Senionne» fra 1367, og «Senien» fra 1490. En nyere og usikker teori er at navnet Senja kan være ei fornorskning av det samiske navnet Sážža. På ursamisk vil dagens samiske navn etter all sannsynlighet ha vært sãńća (jfr. dagens oаžžut -> ursamisk õńćõ). som uttales «sanj-tsja» og ligger nært dagens norske navn, men lydlikhet er ikke bevis i seg selv. Hva det samiske navnet betyr er uavklart.

Geografi: Senja er kjent for sitt varierte landskap og har blitt kalt et Norge i miniatyr. Yttersia er preget av dramatiske fjell som stuper rett ned i havet, men også av idyllisk skjærgård og flotte sandstrender. På innsiden finner man fruktbar jord og et venlig landskap med bølgende åser og bjørkeskog. Inne i dalene ligger trivelige bygder og småbruk. Sør-Senja er berglendt med svaberg og furuskog. Her ligger også Ånderdalen nasjonalpark.

Befolkning: Senja hadde 7 792 innbyggere 1. Januar 2014, fordelt slik;

 • Berg kommune 918
 • Lenvik kommune 4 486
 • Torsken kommune 878
 • Tranøy kommune 1 510

Folketallet innbefatter de to mindre øyene Husøy og Lemmingvær. 54 % av befolkningen er bosatt på Innersida av Senja, (36 % langs Gisundet og Laksfjorden, 6 % langs Solbergfjorden og Tranøybotn, 12 % på innlandet), 19 % bor på Nord-Senja (fra Lysbotn til Mefjorden), 18 % på Yttersida (fra Ersfjord til Flakstadvåg) og 8 % bor på Sør-Senja (Delområde Stonglandet).

Severdigheter:  På Senja er det flere museer, de fleste ligger under Midt-Troms Museum. Bland disse har vi Sážža – Senja natur- og kultursenter på Øverbotn, Samemuseet i Kaperdalen, Hofsøya Bygdemuseum på Stonglandet og Kveitmuseet i Skrolsvik. På Skaland er det også geologi- og industrimuseum under planlegging. Øya er ellers rik på severdigheter, både når det gjelder natur og historie. Man kan for eksempel nevne Senjens Nikkelverk ved Havn, hvor verdens første elektrisitetsverk bassert på vannkraft ble startet i 1882. For de minste er Senjatrollet og Hulderheimen på Finnsæter i Berg et populært mål.

Industri: Naturlig nok er fiskeindustrien dominerende på Senja, og spesielt Nergård-konsernets anlegg i Senjahopen sysselsetter mange, men også Brødrene Karlsen på Husøya driver godt. På Skaland er det gruvedrift, hvor man utvinner grafitt. Grafittverket utvidet nylig driften etter at man fant nye forekomster ved Trælen, nordvest for Skaland. Annen viktig industri som kan nevnes er ArtNord og Tromspotet på Silsand, som spesialiserer seg på potet og potetprodukter, og trappefabrikken i Sollia. I Sollia ligger også verdens nordligste isolerglassfabrikk, Nicopan AS, som har kunder i hele Norge, pluss en del eksport til utlandet.

Handel og Samferdsel: Beboerne på Senja har via Gisundbrua fergefri veiforbindelse til fastlandet over Gisundet til Finnsnes, som er den nærmeste byen. Byen fungerer som handelssenter for hele Midt-Tromsregionen, Senja inkludert. Men øya har også forbindelse med de andre byene i fylket. På Lysnes på Nord-Senja har man hurtigbåtforbindelse med Tromsø, en tur som tar om lag 50 minutter. Fra bygdene Flakstadvåg og Skrolsvik på vest- og sørsiden av øya går det dessuten hurtigbåter til Harstad. Og om sommeren går det ferger mellom Nord-Senja og Kvaløya og mellom Sør-Senja og Harstad, samt mellom Gryllefjord og Andenes.

Det er fire riksveier på Senja. Hovedveien, riksvei 86 kommer via Gisundbrua fra Finnsnes, Sørreisa og Bardufoss. Den strekker seg tvers over øya fram til Torsken og Gryllefjord på «Yttersia». Fra Silsand går riksvei 861 nordover langs Gisundet til Gibostad og Nord-Senja. Sørover fra Islandsboten går riksvei 860 til Stonglandseidet. Og langs Nordvestsiden av øya går riksvei 862 fra Straumsboten i Berg, via Senjahopen til Botenhamn i Lenvik.

Utdanning: Senja har vidregående skole på Gibostad, med studieretninger innen naturbruk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg er det to videregående skoler, samt studiesenter med desentralisert høyskoleutdanning på Finnsnes på fastlandet.

Idrett: Fotballaget FK Senja holder til på Silsand, og spiller i 2. divisjon. Klubben har gode anlegg med 2 kunstgressbaner i Islandsboten. 2. laget til FK Senja spiller i 3. divisjon. I 4. divisjon. FK Senja var det første fotballaget i Norge som rykket opp med 3 forskjellige lag i én og samme sesong. I tillegg har de fleste bygdene rundt om på Senja egne idrettslag og fotballbaner. På Silsand er det også idrettshall. Og i desember 2006 åpnet Senjahallen, øyas første fotballhall i Senjahopen.

Tettsteder:

 • De største tettstedene: (innbyggertall 1.1.2011)
  • Silsand, Lenvik, 1 366 innb.
  • Gryllefjord, Torsken, 390 innb.
  • Gibostad, Lenvik, 346 innb.
  • Senjahopen, Berg, 310 innb.
  • Husøy, Lenvik, 239 innb.
  • Skaland, Berg, 204 innb.(*)
  • Fjordgård, Lenvik, 183 innb.(*)
  • Stonglandseidet, Tranøy, 232 innb.(*)
 • Mindre tettsteder:
  • Torsken, Torsken 159 innb.(*)
  • Mefjordvær, Berg, 181 innb.(*)
  • Medby-Kaldfarnes, Torsken, 131 innb.(*)
  • Sifjord, Torsken, 101 innb.(*)
  • Grunnfarnes, Torsken, 81 innb.(*)
  • Skrolsvik, Tranøy, 117 innb.(*)
  • Rødsand, Tranøy, 59 innb.(*)
 • Vidstrakte bygdesamfunn med mer enn 200 innbyggere:
  • Botnhamn, Lenvik, 341 innb.(**)
  • Vangsvik, Tranøy, 357 innb.(*)
  • Laukhella, Lenvik, ca. 326 innb.(***)
  • Grasmyr, Lenvik, 247 innb.(*)
  • Høgli/Grønli/Vasshaugli/Vasshaug, Lenvik, 232 innb.(*)

(*) Innbyggertall i grunnkrets 1.1.2012. (**) Innbyggertall i grunnkretsene Botnhamn og Stønnesbotn 1.1.2012. (***) Innbyggertall i Grunnkretsene Laukhella og Silsand 1.1.2012 minus innbyggertall i tettstedet Silsand 1.1.2011.

Kjente personer fra Senja:

 • Arvid Hanssen
 • Maria Haukaas Mittet
 • Tore Skoglund
 • Helge Stangnes
 • Ronny Trælvik
 • Tove Karoline Knutsen
 • Kurt Oddekalv
 • Ottar Brox
 • Pål Moddi Knutsen