Dugnad

Dugnad

Det blir ryddedugnad 14. mai klokken 1000, så får vi bygda fin til 17. mai og sommeren. Det blir også vaske dugnad i kirka 1. onsdag i juni, dvs. onsdag 8. juni. Samt at det blir kirkegårds dugnad i buvika… (READ MORE)