Dugnad

dugnad13 mai klokken 1100,har vi rydde dugnad i bygda før å få det litt fint før 17 mai, alle må ta med seg redskaper hjemmeifra. Alle kan møte opp med kirka.